Ceník

 

TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA:
Poradenství TČM                                       500Kč
 
 
SIAB:
Vstupní pohovor, vyšetření                          500Kč
Vysvětlení výsledků, kontrola                       500Kč
 
Kapky (ceny určuje Paracelsium):
Urodot                                                       1160Kč
Sangudot                                                   1160Kč
Soludot
V1 - vstupní vyšetření krystalizátu                 cca 1600Kč  
V0 - kontrolní vyšetření krystalizátu               cca 800Kč
 
BACHOVY KVĚTY:
Užívací lahvička                                        250Kč
Sezení (pokud samostatné)                        550Kč vč. užívací lahvičky
 
 
Uvedené ceny platí vždy za sezení v délce cca 50min.
Pokud je sezení výrazně delší nebo kratší, cena se úměrně tomu upraví.